Om logen

Syvstjernen ledte Nordens Folk
til Sydens Land.
Og græske Præster førte den
som Himlens Tegn til Templet hen,
som Samlingstegn vi satte den
for Logens Sag.
Syvstjernen højt på Himlens blaa,
den for hver Søster lyse må
i Venskabs Pagt og Fred,
i Kærlighed.

I maj 1924 dannede en kreds af søstre og brødre fra Rebekkaloge nr. 1 Caroline Amalie en ny Rebekkaforening i København under navnet Syvstjernen, med det formål at danne en ny Rebekkaloge.
Søster Ellen Stoltz blev foreningens formand, og ved ihærdigt arbejde lykkedes det efter kun et halvt års forløb at nå det ønskede mål.
Rebekkaloge nr.16 Syvstjernen blev institueret den 2. november 1924.
Et navn som senere i forbindelse med den landsdækkende ændring af Rebekkanavnet, ændredes til Søsterloge nr. 16 Syvstjernen.
Medlemstallet var på institueringstidspunktet 32. Logen fik til huse i Odd Fellow Palæet i Bredgade, København.
Man havde valgt navnet Syvstjernen som symbol på orden, disciplin og regelmæssighed. Logens første embedsmænd var følgende:
Overmester søster Anna Margrethe Sørensen, Undermester søster Ellen Stoltz, Sekretær søster Emmy Schwenger, Kasserer søster Helene Vigbæk, Skatmester søster Thyra Nielsen. Som én af logens markante skikkelser kan nævnes søster Elna Jørgensen som i 1939 blev valgt til formand for Rebekkaraadet og indsat i embedet med ordene: Det er en meget ansvarsfuld stilling De nu er gået ind til, men De er jo i besiddelse af dygtighed og en klar og skarp hjerne og det er af stor betydning. Med hende som forbillede har søstre fra Syvstjernen efterfølgende beklædt vigtige poster indenfor Ordenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det gamle Ægypten var Syvstjernen kvindernes gud, og i Indien fortæller symbolikken, at Syvstjernen er syv søstre, som tager sig af hjemløse børn.
Dette er helt i tråd med et af logens første humanitære tiltag, nemlig støtten til det daværende hittebørnshjem i Hørsholm. I dag, hvor samfundsforholdene er anderledes, giver logen eksempelvis støtte til Kvindehjemmet på Jagtvej. Her drager logen omsorg for, at de børn, der bor på hjemmet juleaften, får en julegave. Blandt de mange andre humanitære tiltag, som logen deltager i, kan blandt andet nævnes, at logen yder bidrag til 5 gambiske børns skolegang. I anledning af logens 80-års stiftelsesdag i 2004 doneredes et beløb på 80.000 kr. til børn og unge som på den ene eller anden måde var ramt af sygdom eller kom fra ringe kår. Alt i alt har man fra logens side gennem årene doneret beløb, der løber op i millioner af kroner, og logen er stadig meget aktiv indenfor dette felt. At Syvstjernen altid har været og er en meget aktiv loge ses blandt andet af, at logen er moderloge for: Søsterloge nr. 44 Sirius, Bagsværd, som igen er moderloge for Søsterloge nr. 50 Cassiopeia, Bagsværd.I 1964 fik logen en venskabsloge,
Rebekkaloge nr. 26 Gry i Fredrikstad, Norge.